Familierecht

Een mensenleven is een aaneenrijging van ingrijpende en minder ingrijpende gebeurtenissen. Veranderingen maken dat een mens zich altijd aanpast aan zijn omstandigheid. Die veerkracht maakt ons mensen bijzonder!
 
In onze familiepraktijk zult u de flexibiliteit van ons kantoor ook leren kennen. Wij groeien mee met onze cliënten en zijn op belangrijke momenten in hun leven aanwezig. In situaties waarin emoties vaak een rol spelen is ons kantoor een baken van rust en overzicht. Wij luisteren naar uw wensen en toetsen deze aan de juridische mogelijkheden. Daaruit volgt altijd een persoonlijk advies op maat want wij weten als geen ander dat iedere situsatie nét weer even anders kan zijn.
 
Daarbij blijven wij de mens àchter het dossier zien. Wij zetten ons met hart en ziel in voor uw juridisch welbevinden als het gaat om bijvoorbeeld:
 
– een samenlevingsovereenkomst
– (wijziging van) huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden
– een testament of – een verklaring van erfrecht
– Estate planning
– (echt) scheiding
 
Vestiging Gytsjerk:    Canterlandseweg 3    Postbus 1    9060 AA    T 058 256 33 44    E gytsjerk@notariskantoorbrouns.nl
Vestiging Ameland:    Burg Waldastraat 2    Nes    T 058 256 33 44    E ameland@notariskantoorbrouns.nl